Werken aan Jezelf

Werken aan Jezelf is een voorwaarde voor verandering. Ieder heeft zijn voorkeuren en oordelen over de wereld en zichzelf. Sommige zijn dienend, anderen niet of niet meer… Hoe kan je hier nu weer werkelijk beweging in krijgen?

Tijdens het Werken aan Jezelf gaan we uit van 3 niveau’s:

  • Fysieke niveau
  • Emotionele niveau
  • Mentale niveau

Deze drie niveau’s hebben een onderlinge relatie en beïnvloeden elkaar. Zo kan een star denkbeeld (mentaal niveau) over het wel of niet mogen hebben van een bepaald gevoel (emotioneel niveau) ervoor zorgen dat er een blokkade in het lichaam ontstaat (fysiek niveau). In de huidige samenleving zijn we geneigd om pillen en medicijnen te gebruiken wanneer er lichamelijk een klacht ontstaat. Dit is in den beginne geen verkeerde stap, maar voor de lange termijn is het beter om op zoek te gaan naar de werkelijke oorzaak van de klachten. Je herkent waarschijnlijk wel de ervaring dat je een plek, of plekken in het lijf hebt waar je niet ‘naar toe kunt’, of je ervaart überhaupt geen contact met je lijf.

“Kwetsbaarheid is de basis van alle mooie dingen
in het leven als zelfvertrouwen en vreugde. 
Je rondwentelen in zelfmedelijden is gekoppeld 
aan het ego dat zichzelf zielig vindt. 
Zelfcompassie biedt een andere weg, 
namelijk je eigen emoties zonder oordeel 
of (zelf)kritiek waar te nemen en te accepteren. 
Dan komt er ruimte voor gevoelens van 
dankbaarheid, liefde en verbinding!”

Tijdens het Werken aan Jezelf gaan we via verschillende oefeningen aan de slag. Met liefdevolle aandacht en concentratie worden deze oefeningen gebracht en door jou zelf uitgevoerd. Door o.a. Qi Gong, ademhalingstechnieken, (zelf-) massage, geleide meditatie en bewustwordingsoefeningen ga je stappen maken naar het herstellen van het contact met wat er in jou leeft. Je wordt weer bewust wat je nodig hebt en leert hoe je dit aan jezelf kunt geven. Wanneer de energie weer kan gaan stromen kunnen de veranderingen zich doorvertalen op de andere gebieden in je lichaam en leven.

Kijk bij de verschillende therapieën welke voor jou geschikt lijkt. Wil je een aanmelding doen of mocht je de keuze samen met mij verder willen onderzoeken, neem dan contact op via het contactformulier.